روابط میان معلمان و پدر مادر ها

روابط میان معلمان و پدر مادر ها

هنگامی که معلم با پدر مادر آشنا می شود اگر ارتباطشان را با هم حفظ

کنندکودک سود می برد. چون از یک سو معلم اطلاعاتی درباره کودک و

پیشرفت درسی او دارد که برای  پدر و مادر کودک جالب ومفید است

وازسوی دیگر پدر ومادر اطلاعاتی  ارزشمند از استعداد ها وشخصیت 

کودک دارند که موجب آگاهی بیشتر معلم از ویژگی های کودک می شود.

   

 

 
[ دوشنبه 29 تیر 1394 ] [ 05:24 ب.ظ ] [ مدیر دبستان ]